Podpůrné vybavení potrubního systému

 • Vakuově izolovaný filtr

  Vakuově izolovaný filtr

  Vakuový plášťový filtr se používá k filtraci nečistot a případných zbytků ledu ze skladovacích nádrží kapalného dusíku.

 • Ventilační ohřívač

  Ventilační ohřívač

  Vent Heater se používá k ohřevu plynového ventilu separátoru fází, aby se zabránilo námraze a velkému množství bílé mlhy z plynového ventilu a zlepšila se bezpečnost výrobního prostředí.

 • Bezpečnostní pojistný ventil

  Bezpečnostní pojistný ventil

  Bezpečnostní pojistný ventil a skupina bezpečnostních pojistných ventilů automaticky uvolňují tlak, aby zajistily bezpečný provoz potrubního systému s vakuovým pláštěm.

 • Bariéra plyn-kapalina

  Bariéra plyn-kapalina

  Gas-liquid Barrier využívá princip plynového těsnění k blokování tepla z konce VI potrubí do VI potrubí a účinně snižuje ztráty kapalného dusíku během přerušovaného a přerušovaného provozu systému.

 • Speciální konektor

  Speciální konektor

  Speciální konektor pro chladící box a skladovací nádrž může nahradit izolaci na místě, když je VI potrubí připojeno k zařízení.