Řada vakuově izolovaných potrubí

  • Řada vakuově izolovaných potrubí

    Řada vakuově izolovaných potrubí

    Vakuově izolované potrubí (VI Piping), konkrétně vakuově opláštěné potrubí (VJ Piping) se používá pro přenos kapalného kyslíku, kapalného dusíku, kapalného argonu, kapalného vodíku, kapalného hélia, LEG a LNG, jako dokonalá náhrada konvenční izolace potrubí.