Řada flexibilních hadic s vakuovou izolací

  • Řada flexibilních hadic s vakuovou izolací

    Řada flexibilních hadic s vakuovou izolací

    Vakuově izolované hadice, jmenovitě hadice s vakuovým pláštěm, se používají pro přenos kapalného kyslíku, kapalného dusíku, kapalného argonu, kapalného vodíku, kapalného helia, LEG a LNG, jako dokonalá náhrada za běžnou izolaci potrubí.